✴️ Trichomonas vaginalis nhuộm soi

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Phát hiện Trichomonas vaginalis gây bệnh đường sinh dục.

Nguyên lý:

Trichomonas vaginalis được phát hiện qua hình thể, kích thước cấu tạo khi nhuộm HE, soi dưới kính hiển vi quang học.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh – ký sinh trùng.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh – ký sinh trùng.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị:

Kính hiển vi quang học.

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Dụng cụ sấy lam (nếu có).

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm):

Bệnh phẩm:

Khí hư âm đạo.

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh.

Tiến hành kỹ thuật:

Bệnh phẩm sau khi lấy dàn mỏng trên lam kính sau đó tiến hành nhuộm: Rửa nước, Hematoxylin 3 - 5 phút, tẩy cồn acid 3 - 5 phút, gắn lá kính. Soi trên kính hiển vi quang học. 

Thực hiện kỹ thuật trong 10 -15 phút và đọc kết quả sau 10 phút.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Quan sát kính hiển vi quang học ở vật kính 10X, 40X thấy.

Hình thể trùng roi giống hạt chanh. 

Có 5 roi: 4 roi trước, 1 roi sau.

Chiều dài 10 - 20µm. Chiều rộng 5 - 12µm. 

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót:

Phân biệt trùng roi với bạch cầu.

Tẩy acid quá lâu làm mất mầu của trùng roi.

Bệnh phẩm quá dày.

Xử trí:

Nhận biết hình thể trùng roi điển hình như mô tả.

Thực hiện đúng kỹ thuật nhuộm.

Dàn bệnh phẩm đúng kỹ thuật.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top