✴️ Hướng dẫn CT Ngực-Phổi chuẩn COVID-19

Nội dung

Marieke Zimmerman, Guideline Standard report CT-thorax COVID including CO-RADS and CT score public version 03/29/2020, Dutch Radiology Association (NVvR) Network COVID-19. https://www.radiologen.nl/system/files/bestanden/documenten/2020-03- 29a_standaardverslag_covid-19_co-rads_ppt_pdf.pdf

Người dịch: Bs. Nguyễn Công Quỳnh

Hướng dẫn Báo cáo Tiêu chuẩn CT ngực-phổi COVID bao gồm CO-RADS và thang điểm CT đã được công bố công khai để đóng góp theo các thuật ngữ tương tự cho các dấu hiệu của một nghiên cứu CT ở bệnh nhân bị (nghi ngờ) nhiễm COVID-19, cả giữa các bác sĩ hình ảnh y học và với các bác sĩ chuyên điều trị. Gồm có:

• Mục tiêu của CT

• Phân loại CO-RADS

• Các trường hợp bệnh mẫu

• Thang điểm nghiêm trọng của CT

• Phân giai đoạn

• Báo cáo chuẩn

Mục tiêu chính của CT Thorax COVID-19

1. Xác định sự nghi ngờ COVID-19 dựa trên cơ sở các đặc điểm hình ảnh CT điển hình (CO-RADS).

2. Xác định mức độ nghiêm trọng của COVID-19 dựa trên cơ sở % nhu mô bị tổn thương (thang điểm nghiêm trọng của CT).

3. Xác định giai đoạn COVID-19 dựa trên các hình mẫu đã biết.

4. Bệnh phối hợp.

5. Chẩn đoán khác thay thế.

Lưu ý: (1,2,3) Cập nhật tạm thời – Nghiên cứu đang tiếp tục.

Toàn bộ bài viết xin xem tại đây./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ trên Zalo
return to top