✴️ Thông báo lịch khám chuyên sâu thần kinh

Nội dung

Lịch khám thần kinh chuyên sâu thường xuyên được triển khai tại khoa Nội thần kinh như sau:

 

 

Thứ hai 

Bệnh Parkinson và rối loạn vận động

Thứ ba

Động kinh

Thứ tư

Rối loạn trí nhớ và sa sút trí tuệ

Rối loạn giấc ngủ

Tư vấn về chóng mặt

Thứ năm  

Tư vấn, tầm soát và điều trị bệnh đột quỵ

Thứ sáu

Bệnh Parkinson và rối loạn vận động

Tư vấn về đau đầu

Địa điểm khám: Phòng G2-16 - Khoa Nội thần kinh

return to top