✴️ Tổ chức bệnh viện đa khoa hạng 1 bao gồm khoa phòng nào?

Nội dung

Các khoa của bệnh viện đa khoa hạng I được quy định tại Mục 2 Phần I Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT, cụ thể gồm:

1. Khoa khám bệnh

2. Khoa Hồi sức cấp cứu

3. Khoa Nội tổng hợp

4. Khoa Nội tim mạch

5. Khoa Nội tiêu hóa

6. Khoa Nội cơ – xương – khớp

7. Khoa Nội thận – tiết niệu

8. Khoa Nội tiết

9. Khoa Dị ứng

10. Khoa Huyến Học lâm sàng

11. Khoa Truyền nhiễm

12. Khoa Lao

13. Khoa Da Liễu

14. Khoa Thần kinh

15. Khoa Tâm thần

16. Khoa Y học cổ truyền

17. Khoa Lão học

18. Khoa Nhi

19. Khoa Ngoại tổng hợp

20. Khoa Ngoại thần kinh

21. Khoa Ngoại lồng ngực

22. Khoa Ngoại tiêu hóa

23. Khoa Ngoại thận – tiết niệu

24. Khoa Chấn thương chỉnh hình

25. Khoa Bỏng

26. Khoa Phẩu thuật gây mê hồi sức

27. Khoa Phụ sản

28. Khoa Tai – mũi – họng

29. Khoa Răng - hàm – mặt

30. Khoa mắt

31. Khoa Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

32. Khoa Y học hạt nhân

33. Khoa Truyền máu

35. Khoa Lọc máu (thận nhân tạo)

36. Khoa Huyến học

37. Khoa Hóa Sinh

38. Khoa Vi sinh

39. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

40. Khoa Thăm dò chức năng

41. Khoa Nội soi

42. Khoa Giải phẫu bệnh

43. Khoa Chống nhiễm khuẩn

44. Khoa Dược

45. Khoa Dinh dưỡng

 

Các phòng chức năng

 

 1. Phòng Kế hoạch tổng hợp  

 5. Phòng Hành chính quản trị  

 2. Phòng Điều dưỡng

 6. Phòng Tổ chức cán bộ

 3. Phòng Chỉ đạo tuyến

 7. Phòng Tài chính kế toán.

 4. Phòng Vật tư - thiết bị y tế

 

 

Sau đó Bộ Y Tế đã định hướng và hướng dẫn để thành lập thêm các phòng chức năng thuộc bệnh viện hạng 1 là:

- Phòng Quản lý chất lượng (“Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện”)

- Phòng Công tác xã hội (Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010)

- Phòng Công nghệ thông tin (Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2010-2015 của Bộ Y Tế: 100% các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong QLBV).

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top