GÓI XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN GIUN SÁN

Nội dung

GÓI XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN GIUN SÁN

STT XÉT NGHIỆM CHI PHÍ TRỌN GÓI
1 Amibe (Entamoeba histolytica) (đang cập nhật) VNĐ
2 Angiostrongylus cantonensis IgG/IgG (Giun tròn, ký sinh trên chuột, truyền qua ốc)
3 Fasciola (Sán lá gan lớn)
4 Clonorchis sinensis IgG/IgM (Sán lá gan nhỏ)
5 Cysticercose IgG/IgM (Sán gạo heo)
6 Gnathostoma IgG (Sán đầu gai)
7 Paragonimus IgG/IgM (Sán lá phổi)
8 Strongyloides IgG (Giun lươn)
9 Toxocara IgG (Giun đũa chó)
10 Toxoplasma gondii IgG/IgM (Ký sinh trùng trên mèo)

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top