✴️ Chứng nhận xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

Nội dung

Chứng nhận được Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận được phép xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính bằng kỹ thuật đơn giản

Để đạt được giấy chứng nhận này, Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện đã không ngừng cải tiến chất lượng xét nghiệm để đạt được sự công nhận về mặt chuyên môn và tin tưởng về mặt quy trình.

Với giấy chứng nhận này, người bệnh có thêm 01 địa chỉ an tâm về xét nghiệm HIV tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xem thêm: Hiểu biết về kết quả xét nghiệm máu liên quan đến chức năng tuyến giáp

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top