✴️ Dengue virus serotype PCR

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Phát hiện DNA đặc trưng của virus dengue trong huyết thanh hoặc huyết tương ở người. 

Nguyên lý:

Xác định serotype của virus dengue dựa trên nguyên lý của kỹ thuật onestep RT-PCR. 

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị:

Máy PCR.

Bộ lưu điện.

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Máy ly tâm dùng cho tube 0,2ml.

Máy ly tâm 25000 x g.

Máy ủ nhiệt.

Máy vortex.

Tủ lạnh 2ºC - 8ºC.

Tủ âm sâu (- 20ºC hoặc -70ºC).

Micropipette các thể tích từ 5 µl - 1000 µl.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm).

Thực hiện xét nghiệm 02 mẫu / lần.

Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần / 1 năm)..

Bệnh phẩm:

Huyết thanh hoặc huyết tương chống đông EDTA.

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh: Xem chi tiết phụ lục 2.

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu: Xem chi tiết phụ lục 6.

Tiến hành kỹ thuật:

Bộ kit one-step RT-PCR định type virus dengue (VD).

Tách chiết RNA tổng số.

Thực hiện phản ứng RT-PCR. 

Điện di và phát hiện sản phẩm.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Điều kiện của phản ứng:

Chứng dương có ít nhất một trong các vạch sản phẩm tương ứng với các type của virus dengue như sau:  

Virus Dengue type 1: 482 cặp bazơ.  

Virus Dengue type 2: 119 cặp bazơ. 

Virus Dengue type 3: 290 cặp bazơ.  

Virus Dengue type 4: 392 cặp bazơ.

Chứng âm không có các vạch sản phẩm trên.

Phân tích mẫu:

Dựa vào độ dài dải băng để kết luận type virus dengue gây bệnh: những mẫu có vạch sản phẩm PCR tương ứng với 1 trong 4 type trên thì kết luận dương tính với virus dengue type đó.

Những mẫu không có vạch sản phẩm nào thì kết luận không tìm thấy virus dengue.  

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Trong trường hợp không có sản phẩm PCR, chứng nội cũng không lên cần phải kiểm tra lại quá trình tách chiết RNA tổng số, chất lượng sinh phẩm, và thực hiện lại toàn bộ xét nghiệm.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top