✴️ Định danh vi sinh vật bằng kỹ thuật lồng tác nhân

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích

Xác định sự có mặt của một số căn nguyên vi sinh vật thường gặp trực tiếp từ các bệnh phẩm lâm sàng.

Nguyên lý

Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật PCR lồng đa mồi.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Phương tiện, hóa chất (Ví dụ hoặc tương đương)

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Hệ thống FilmArray phần mềm 

FilmArray Pouch Loading Station

Tủ lạnh 20C - 80C

Tủ âm sâu (-200C hoặc -700C)

Micropipette

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Phân, dịch tỵ hầu, dịch não tu .

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Tiến hành kỹ thuật

Bước 1: Chuẩn bị túi hóa chất

Cho túi hóa chất vào trong trạm chuẩn bị mẫu

Đặt lọ để tiêm mẫu bệnh phẩm (màu đỏ) vào giếng màu đỏ

Đặt lọ chứa dung dịch hòa tan hóa chất (màu xanh) vào giếng màu xanh

Bước 2: Hòa tan hóa chất

Xoáy để mặ lọ chứa dung dịch hòa tan hóa chất

Tiêm vào ống chứa dịch hòa tan của túi hóa chất

Đợi tới khi hóa chất hòa tan trong tất cả các ống thì rút kim ra trả về lọ đựng dung dịch ban đầu.

Bước 3: Trộn mẫu bệnh phẩm vào túi hóa chất

Thêm toàn bộ ống dung dịch đệm vào lọ để tiêm mẫu

Dùng pipet chuyển mẫu bệnh phẩm vào trong lọ này

Nắp chặt, bỏ ra khỏi giếng và trộn bằng cách lắc lên 3 lần

Đặt lại vị trí giếng màu đỏ

Bước 4: Nạp mẫu bệnh phẩm

Xoay vòng mở nắp kim của lọ tiêm mẫu

Tiêm toàn bộ lọ vào giếng chuẩn đầu tiên

Đẩy mạnh toàn bộ dung dịch vào trong túi hóa chất

Bước 5: Bắt đầu chạy FilmArray

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phần mềm tự động mở bản báo cáo kết quả khi xét nghiệm hoàn tất.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Trong trường hợp không có sản phẩm PCR, cần phải kiểm tra lại quá trình tách chiết RNA tổng số, chất lượng primers và master mix, và thực hiện lại toàn bộ xét nghiệm.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top