✴️ Định lượng Urê - Dịch chọc dò

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Urê được thuỷ phân tạo thành amoniac và CO2 nhờ urease xúc tác. Amoniac tạo thành kết hợp với α-cetoglutarat và NADH thành glutamat và NAD+ nhờ glutamatdehydrogenase (GLDH) xúc tác. Đo sự giảm mật độ quang của NADH ở bước sóng 340mm.

 

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Bác sĩ hoặc kỹ thuật viên được đào tạo về chuyên nhành xét nghiệm hóa sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện:

Máy xét nghiệm bán tự động: H5000, 4010, evolution...

Máy tự động hoàn toàn: AU 400, 640, 2700 (hãng Beckman coulter).

Chất thử:

Huyết thanh, huyết tương chống đông bằng heparin, dịch màng phổi, dịch màng bụng, dịch não tủy, nước tiểu pha loãng 100 lần với nước cất (kết quả nhân với 100). Đối với dịch, nước tiểu cần ly tâm lấy dịch trong để định lượng.

Thuốc thử:

Thuốc thử 1 (R1) đã pha sẵn.

Đệm tris (pH=7,8): 120mmol/l.

ADP: 750 mmol/l.

Urease: > 40 KU.

GLDH: > 0,4 KU.

Thuốc thử 2 (R2) đã pha sẵn.

α-Cetoglutarat: 25 mmol/l.

NADH: 1,2 mmol/l.

Khi làm trộn lẫn R1 và R2 theo tỷ lệ hướng dẫn ghi trên hộp.

Dung dịch urê chuẩn: 13,3 mmol/l (80 mg/dl).

Người bệnh:

Người bệnh cần được giải thích về việc cần thiết làm xét nghiệm.

Phiếu xét nghiệm:

Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ các thủ tục hành chính: Họ tên người bệnh, tuổi, mã số người bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm chỉ định, khoảng tham chiếu, bác sĩ chỉ định xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày giờ nhận mẫu bệnh phẩm, người nhận mẫu.

Ghi yêu cầu xét nghiệm: Định lượng nồng độ urê.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm:

Định lượng urê các dịch cần ly tâm thu lấy dịch trong để định lượng.

Tiến hành kỹ thuật:

Cho vào các ống nghiệm cỡ 5ml các theo thứ tự như sau:

Thuốc thử

Ống trắng

Ống chuẩn / thử

Dung dịch chuẩn / huyết thanh

 

10 µl

Hỗn hợp thuốc thử

1000 µl

1000 µl

Trộn đều, đọc mật độ quang sau 30 giây (A1). Chính xác sau 60 giây đọc mật độ quang (A2)

Cách tính kết quả:

∆Achuẩn/thử = A2 - A1.

C = ∆Athử / ∆Achuẩn x 13,3 (mmol/l).

Chú ý: Có thể tiến hành trên máy bán tự động Stat Fax đã cài đặt chương trình như trên. Khi làm, đo mật độ quang của ống trắng trước. Sau đó đưa vào ống chuẩn máy sẽ tự động đo và tính ra hệ số. Tiếp đó đưa theo thứ tự các ống thử vào máy sẽ tự động đo và tính ra kết quả hiện trên máy hoặc in ra giấy.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Chưa có giá trị tham khảo về urê trong dịch chọc dò.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top