✴️ Đo hoạt độ Amylase – Dịch chọc dò

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Amylase thủy phân 2-chloro-4-nitrophenyl-maltotriosid (CNPG3) thành 2- chloro-4-nitrophenol (CNP), 2-chloro-4-nitrophenyl-maltodiosid và glucose (G):

              

Sự giải phóng của CNP từ cơ chất và sự tăng độ hấp thụ ở bước ống 415 nm của nó tỷ lệ thuận với hoạt độ mylase trong mẫu thử.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Bác sĩ và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên ngành xét nghiệm hóa sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Máy xét nghiệm bán tự động H5000, 4010, evolution...

Máy tự động hoàn toàn AU 400, 640, 2700 (hãng Beckman coulter). Kit thuốc thử amylase (hãng Becman coulter).

Người bệnh:

Người bệnh cần được giải thích về việc làm xét nghiệm.

Phiếu xét nghiệm:

Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ các thủ tục hành chính: Họ tên người bệnh, tuổi, mã số người bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm chỉ định, khoảng tham chiếu, bác sĩ chỉ định xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày giờ nhận mẫu bệnh phẩm, người nhận mẫu.

Ghi yêu cầu xét nghiệm: Xác định hoạt độ mylase trong dịch.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm:

Định lượng mylase các dịch cần ly tâm thu lấy dịch trong để định lượng.

Tiến hành kỹ thuật:

Cho vào 3 ống nghiệm

 

Ống trắng

Ống chuẩn

Ống thử

Thuốc thử

1 ml

1 ml

1 ml

Nước cất

10 µl

 

 

Chuẩn

 

10 µl

 

Mẫu thử

 

 

10 µl

Lắc đều, ủ 37oC trong 5 phút hoặc 10 phút ở nhiệt độ phòng. Đo mật độ quang học ở bước sóng 340 nm so với ống chuẩn để tính kết quả.

Tính kết quả:

Nồng độ ống mẫu: CU = ODU/ ODS * CS (U/l).

ODU là mật độ hấp thu của ống mẫu.

ODS là mật độ hấp thu của ống chuẩn.

CU là hoạt độ mylase mẫu.

CS là hoạt độ mylase chuẩn.

Chú ý: Có thể tiến hành trên máy bán tự động Stat Fax đã cài đặt chương trình như trên. Khi làm, đo mật độ quang của ống trắng trước. Sau đó đưa vào ống chuẩn máy sẽ tự động đo và tính ra hệ số. Tiếp đó đưa theo thứ tự các ống thử vào máy sẽ tự động đo và tính ra kết quả hiện trên máy hoặc in ra giấy.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Giá trị tham khảo: Chưa có giá trị tham khảo hoạt độ amylase trong dịch.

Hoạt độ amylase huyết thanh: < 220 U/l.

Hoạt độ amylase nước tiểu: < 1000 U/l.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top