✴️ Rotavirus test nhanh

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích        

Phát hiện kháng nguyên rota virus trong bệnh phẩm phân. 

Nguyên lý 

Phát hiện kháng nguyên rota virus dựa trên nguyên lý của kỹ thuật sắc ký miễn dịch.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Que tăm bông lấy bệnh phẩm.

Ống nghiệm (được cung cấp sẵn trong bộ kit).

Nước muối sinh lý.

Đồng hồ bấm giây.  

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Thực hiện xét nghiệm 02 mẫu/lần.

Bệnh phẩm

Phân của người bệnh.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu

Tiến hành kỹ thuật

Bộ sinh phẩm chẩn đoán SD Bioline Rotavirus (VD).

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Âm tính

Chỉ 1 một đường màu xuất hiện ở vùng chứng C.

Dương tinh

2 đường màu xuất hiện ở vùng chứng (C) và vùng thử nghiệm (T).

Không có giá trị

Không thấy xuất hiện đường màu nào hoặc chỉ có một đường màu tại vùng thử nghiệm (T). Khi đó phải tiến hành làm lại xét nghiệm với một thanh thử khác.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Âm tính giả

Lượng virus đào thải ra ngoài quá thấp, hoặc do sai sót trong quá trình lấy và xử lý mẫu.

Tham khảo thêm hướng dẫn của nhà sản xuất.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top