✴️ Các trùng roi khác

Nội dung

TRICHOMONAS HOMINIS

Trichomonas hominis là một loại trùng roi sống ở đại tràng. Chỉ thấy thể hoạt động, thể kén chưa xác định rõ. Thể hoạt động có hình quả lê hoặc bầu dục, chiều dài có kích thước từ 5 - 12 µm, chiều ngang khoảng 5 µm. Từ hạt gốc ở đầu có 5 roi đi ra, 4 roi mọc ra phía trước, 1 roi mọc ra phía sau và dính với thân tạo thành màng vây dài tới gần cuối thân. Đuôi thon và múp, trong đuôi có trâm trụ nên trông  như cái gai thò ra. Bào khẩu ở phía trước thân. Phía đầu có một nhân tròn hoặc bầu dục, trong nhân có trung thể nhỏ lệch tâm. Có thể thấy một hoặc vài hồng cầu ở trong nguyên sinh chất (hình 5.3). Trichomonas hominis sống ở đại tràng và manh tràng, chúng ăn vi khuẩn, ăn hồng cầu... Thường thấy thể hoạt động trong phân lỏng, hoặc phân có nhầy máu, do một nguyên nhân khác. 

Vì vậy một số tác giả cho rằng, T.hominis có tham gia gây bệnh. Nhưng người ta chưa thấy T.hominis trong thành ruột bao giờ, nên trùng roi này vẫn được coi là sống hội sinh.

https://suckhoe.us/photos/174/k%C3%BD%20sinh%20tr%C3%B9ng/kst%20hvqy/image025.png

Hình 5.3: Trichomonas hominis

 

EMBADOMONAS INTESTINALIS

Embadomonas intestinalis tồn tại hai thể hoạt động và thể kén. Thể hoạt động có hình quả lê, kích thước chiều dài 5 - 7 µm, và chiều ngang 2 - 4 µm. Có bào khẩu, có 2 roi ở phía trước. Kén hình quả lê, kích thước chiều dài 4 - 6 µm và chiều ngang 2 - 3 µm. Có 1 nhân (hình 5.4). Trùng roi Enbadomonas  hominis có một nhân. Trùng roi này sống hội sinh ở manh tràng.

https://suckhoe.us/photos/174/k%C3%BD%20sinh%20tr%C3%B9ng/kst%20hvqy/image027.png

Hình 5.4: Entamoeba intestinalis.

 

ENTEROMONAS HOMINIS

Thể hoạt động hình bầu dục, kích thước 4 - 8 x 3 - 6 µm. Có 3 roi đi ra phía trước, 1 roi đi ra phía sau. Không có bào khẩu. Có nhân to ở phía trước.

Kén hình trứng, kích thước 6.-.8 x3.-.5 µm, vỏ mỏng có 2 - 4 nhân, chia ra ở hai đầu của kén (hình 5.5) nơi cư trú của trùng roi này chưa rõ, có tác giả cho rằng chúng sống hội sinh ở đại tràng.

https://suckhoe.us/photos/174/k%C3%BD%20sinh%20tr%C3%B9ng/kst%20hvqy/image030.jpg

Hình 5.5: Entamoeba hominis.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top