✴️ Cắt chỉ vết khâu

Nội dung

MỤC ĐÍCH

Tránh xẹo xấu.

Thoát lưu dịch, mủ.

 

CHỈ ĐỊNH

Vết thương lành tốt đến ngày cắt chỉ. 

Vết thương nhiễm trùng.

 

MỘT SỐ YÊU CẦU KHI CẮT CHỈ VẾT KHÂU

Phải sát trùng chỉ trước khi cắt.

Phần chỉ phía trên không được chui xuống dưới da.

Phải kiểm tra sự trọn vẹn của mối chỉ sau khi cắt.

Hạn chế sự đau đớn cho người bệnh.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top