✴️ Kỹ thuật lấy nước tiểu để thử nghiệm

Nội dung

MỤC ĐÍCH

Để đánh giá chức năng của thận.

Tìm vi khuẩn hiện có trong nước tiểu. 

Để đánh giá các thành phần trong nước tiếu giúp chẩn đoán bệnh.

 

DỤNG CỤ

 

DỌN DẸP DỤNG CỤ

Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.

Tất cả các mẫu nghiệm phải dán nhãn và làm phiếu thử gửi lên phòng xét nghiệm.

 

GHI HỒ SƠ

Ngày giờ lấy mẫu nghiệm.

Loại thử nghiệm.

Tên điều dưỡng thực hiện.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top