✴️ Kỹ thuật trải giường đợi người bệnh

Nội dung

MỤC ĐÍCH

Để có giường sạch sẽ, tiện nghi và sẵn sàng đón người bệnh mới.

Để phòng bệnh được gọn gàng đẹp mắt.

Tạo niềm tin cho người bệnh về việc chăm sóc và điều trị.

 

DỤNG CỤ

Với một tấm vải

Vải trải giường (bề trái xếp ra ngoài)

Gối

Áo gối

Tấm cao su và vải phủ (nếu cần)

Với 2 tấm vải

Tấm vải trải giường (bề trái xếp ra ngoài) 

1 tấm cao su và vải phủ

1 tấm vải đắp (bề phải xếp ra ngoài)

1 gối và 1 áo gối

 

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Sắp xếp các dụng cụ theo thứ tự bề trái ra ngoài.

Tránh di chuyển nhiều lần, hoàn tất một bên rồi tiếp bên kia.

Bọc 2 đầu đệm rồi mới được làm góc (giường 1 vải trải).

Kéo thật thẳng vải trước khi tấn sâu vào phần dưới của đệm.

Khi thực hiện phần ở dưới thấp, điều dưỡng nên cong đầu gối và giữ lưng luôn thẳng.

 

BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG TRẢI GIƯỜNG ĐỢI NGƯỜI BỆNH VỚI 1 VẢI TRẢI

 

BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG TRẢI GIƯỜNG ĐỜI NGƯỜI BỆNH VỚI 2 VẢI TRẢI

MỤC ĐÍCH

Để có giường sạch sẽ, tiện nghi và sẵn sàng đón người bệnh mới.

Để phòng bệnh được gọn gàng đẹp mắt.

Tạo niềm tin cho người bệnh về việc chăm sóc và điều trị.

 

DỤNG CỤ

Với một tấm vải

Vải trải giường (bề trái xếp ra ngoài)

Gối

Áo gối

Tấm cao su và vải phủ (nếu cần)

Với 2 tấm vải

Tấm vải trải giường (bề trái xếp ra ngoài) 

1 tấm cao su và vải phủ

1 tấm vải đắp (bề phải xếp ra ngoài)

1 gối và 1 áo gối

 

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Sắp xếp các dụng cụ theo thứ tự bề trái ra ngoài.

Tránh di chuyển nhiều lần, hoàn tất một bên rồi tiếp bên kia.

Bọc 2 đầu đệm rồi mới được làm góc (giường 1 vải trải).

Kéo thật thẳng vải trước khi tấn sâu vào phần dưới của đệm.

Khi thực hiện phần ở dưới thấp, điều dưỡng nên cong đầu gối và giữ lưng luôn thẳng.

 

BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG TRẢI GIƯỜNG ĐỢI NGƯỜI BỆNH VỚI 1 VẢI TRẢI

 

BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG TRẢI GIƯỜNG ĐỜI NGƯỜI BỆNH VỚI 2 VẢI TRẢI

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top