Đa giác Willis: vị trí, giải phẫu và chức năng

Nội dung

Đa giác của Willis, còn được gọi là vòng Willis hoặc vòng động mạch não, là một cấu trúc động mạch ở dạng heptagon nằm ở đáy não.

Cấu trúc này được hình thành bởi hai nhóm động mạch: động mạch cảnh trong và hệ thống đốt sống. Sau này bao gồm hai động mạch đốt sống và động mạch nền.

Đa giác động mạch này chịu trách nhiệm chính cho việc tưới não. Đó là, nó cung cấp máu cho não và các khu vực xung quanh. Nó thường được mô tả như là một hệ thống anastomosis. Điều này có nghĩa là nó bao gồm một mạng lưới các kết nối giữa các động mạch.

Có 4 động mạch nuôi não: 2 động mạch cảnh trong và 2 động mạch đốt sống, phân bố đối xứng hai bên.
- Động mạch cảnh trong đi ở phía trước, sau khi chui vào sọ đi trong xoang TM hang đến mỏm yên trước thì chia làm 4 ngành cùng là: ĐM não trước, ĐM não giữa, ĐM thông sau, ĐM mạc trước.
- Động mạch đốt sống đi ở phía sau, chui qua lỗ lớn xương chẩm vào sọ thì hợp lại ở trước rãnh nền của cầu não, tạo thành ĐM nền. Sau khi cho các nhánh vào cầu não và tiểu não, ĐM nền chia 2 ngành cùng là 2 ĐM não sau.

return to top