✴️ Điều trị triệu chứng do Covid - cần chuẩn bị gì?

Nội dung

F0-Không hoang mang, một dự án đầy ý nghĩa của BS Trương Hữu Khanh đồng hành cùng cộng đồng

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top