Hướng dẫn siêu âm tim thai chi tiết theo AIUM 2019

Nội dung

Bản gốc: AIUM Practice Parameter for the Performance of Fetal Echocardiography (DOI: 10.1002/jum.15188)
Người dịch: BS Võ Tá Sơn

 

Siêu âm tim thai chi tiết thường được thực hiện từ tuần 18 đến 22 của thai kỳ, mặc dù một vài cấu trúc tim thai có thể được quan sát tốt hơn vào trước hoặc sau thời điểm này. Nhiều dạng của bệnh tim bẩm sinh có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm của thai kỳ, bao gồm thời điểm khám nghiệm đo độ mờ da gáy. Các mặt cắt tối ưu thường thu được khi đỉnh tim nằm hướng lên về phía đầu dò 45 độ. Tuy nhiên, việc đánh giá các vách liên nhĩ, vách liên thất và độ dày của vách được cải thiện khi tia siêu âm tiếp tuyến hoặc vuông góc với cá cấu trúc này. Giới hạn kỹ thuật (ví dụ như mẹ béo phì, tư thế thai, và tuổi thai lớn) có thể làm trở ngại việc khám nghiệm chi tiết giải phẫu tim thai vì độ đâm xuyên kém và bóng lưng phía sau, đặc biệt trong quý 3.

Việc điều chỉnh vị trí đặt tối ưu trên bụng mẹ, sử dụng áp lực vừa đủ lên đầu dò, và thay đổi tư thế mẹ là các kỹ thuật để cải thiện tư thế thai nhi và chất lượng hình ảnh. Các cài đặt hệ thống nên được điều chỉnh với sự nhấn mạnh vào việc duy trì tần số khung hình cao (ví dụ như sử dụng cửa sổ quan sát hẹp, độ sâu nhỏ, một điểm tập trung, và thu hẹp hộp Doppler màu) với ứng dụng mức âm đầu ra chấp nhận được theo nguyên lý ALARA. Mức độ phóng đại hình ảnh nên được điều chỉnh sao cho tim chiếm khoảng một phần ba hình ảnh hiển thị. Trong một số trường hợp, cần xem xét siêu âm lại vào một thời điểm khác trong thai kỳ nếu việc quan sát tim thai kém vì các yếu tố kỹ thuật.

Hình ảnh siêu âm đen trắng (bắt buộc)

Các mặt cắt chìa khóa có thể cung cấp các thông tin chẩn đoán hữu ích về tim thai. Việc đánh giá nên bao gồm các vùng giải phẫu sau, bao gồm mặt cắt bụng cao cho đánh giá situs, mặt cắt 4 buồng tim, các van, các mạch máu và màng ngoài tim:

 • Mặt cắt 4 buồng tim, bao gồm cả các tĩnh mạch phổi
 • Đường thoát thất trái
 • Đường thoát thất phải
 • Sự chia nhánh của động mạch phổi
 • Mặt cắt 3 mạch máu (bao gồm mặt cắt quan sát sự chia nhánh của động mạch phổi và mặt cắt cao hơn ngang qua ống động mạch)
 • Các mặt cắt trục ngắn (“thấp” cho các tâm thất và “cao” cho các đường thoát)
 • Mặt cắt trục dài (nếu có liên quan lâm sàng)
 • Cung động mạch chủ
 • Cung ống động mạch
 • Tĩnh mạch chủ trên và dưới

 

Siêu âm Doppler màu (bắt buộc)

Siêu âm Doppler màu dùng để đánh giá các cấu trúc có tiềm năng bất thường dòng chảy:

 • Các tĩnh mạch hệ thống (bao gồm tĩnh mạch chủ trên/dưới và ống tĩnh mạch)
 • Các tĩnh mạch phổi (ít nhất 2: một tĩnh mạch phổi phải và một tĩnh mạch phổi trái)
 • Vách liên nhĩ và lỗ bầu dục
 • Vách liên thất
 • Các van bán nguyệt
 • Cung ống động mạch
 • Cung động mạch chủ

 

Doppler xung (bắt buộc)

Siêu âm Doppler xung nên được sử dụng để đánh giá các cấu trúc sau:

 • Các van nhĩ – thất phải và trái
 • Các van bán nguyệt phải và trái
 • Các tĩnh mạch phổi (ít nhất 2: một tĩnh mạch phổi phải và một tĩnh mạch phổi trái)
 • Ống tĩnh mạch
 • Các cấu trúc hoặc dòng chảy nghi ngờ bất thường trên hình ảnh Doppler màu

Siêu âm Doppler xung cũng nên được thực hiện để đánh giá ống động mạch, các tĩnh mạch hệ thống (ví dụ như tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, và tĩnh mạch gan), cung động mạch chủ tại vị trí eo, các nhánh của động mạch phổi, động mạch não giữa, và động/tĩnh mạch rốn nếu có liên quan đến lâm sàng.

 

Xem toàn bộ bản dịch tại đây 

return to top