✴️ Hướng dẫn sử dụng Men vi sinh của Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ (AGA)

Nội dung

Men vi sinh (Probiotic) là các vi sinh vật sống khi được đưa vào cơ thể với lượng vừa đủ sẽ tạo ra ảnh hưởng có lợi đến sức khỏe vật chủ. (FAO/WHO)

Xem file pdf: Hướng dẫn sử dụng men vi sinh (Nguồn: Dược lâm sàng - Thông tin thuốc)

 

Nguồn: https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(20)34954-4/fulltext

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top