✴️ Định lượng Triglycerid - Dịch chọc dò

Nội dung

NGUYÊN LÝ

                    

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Bác sĩ hoặc kỹ thuật viên được đào tạo về chuyên nhành xét nghiệm hóa sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Máy xét nghiệm bán tự động H5000, 4010, evolution...

Máy tự động hoàn toàn AU 400, 640, 2700 (hãng Beckman coulter).

Kit của hãng Human.

Thuốc thử:

R1: BUFFER.

Chloro – 4 – phenol.

Magnesium Chlorid.

 R2: ENZYM.

Lipase.

Peroxidase.

Glycerol – 3 phosphat oxidase.

Glycerol kinase.

4 – amino – antipyrin.

ATP.

R3: Standard.

Dung dịch Triglycerid chuẩn: 200mg/dL(2.28 mmol/l).

Working solution: R1 + R2, lắc cho tan đều để ổn định 10 phút, bền 30 ngày 4oC, đựng trong chai nâu.

Người bệnh:

Người bệnh cần được giải thích về việc cần làm xét nghiệm.

Phiếu xét nghiệm:

Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ các thủ tục hành chính: Họ tên người bệnh, tuổi, mã số người bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm chỉ định, khoảng tham chiếu, bác sĩ chỉ định xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày giờ nhận mẫu bệnh phẩm, người nhận mẫu.

Ghi yêu cầu xét nghiệm: Định lượng nồng độ triglycerid.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm:

Dịch chọc dò cần ly tâm thu lấy dịch trong để định lượng.

Tiến hành kỹ thuật cho vào 3 ống nghiệm:

 

Ống trắng

Ống chuẩn

Ống thử

Thuốc thử

1 ml

1 ml

1 ml

Nước cất

10 µl

 

 

Triglycerid chuẩn

 

10 µl

 

Mẫu thử

 

 

10 µl

Lắc đều, ủ 37ºC trong 5 phút hoặc 10 phút ở nhiệt độ phòng. Đo mật độ quang học ở bước sóng = 500 nm (480 – 520 nm) so với ống chuẩn để tính kết quả.

Tính kết quả: Nồng độ ống mẫu.

CU= ODU/ ODS * CS (mg/dL hoặc mmol/l).

ODU là mật độ hấp thu của ống mẫu.

ODS là mật độ hấp thu của ống chuẩn.

CU là nồng độ Triglycerid mẫu.

CS là nồng độ Triglycerid chuẩn.

Chú ý: Có thể tiến hành trên máy bán tự động, cài đặt chương trình như trên. Khi làm, đo mật độ quang của ống trắng trước. Sau đó đưa vào ống chuẩn máy sẽ tự động đo và tính ra hệ số. Tiếp đó đưa theo thứ tự các ống thử vào máy sẽ tự động đo và tính ra kết quả hiện trên máy hoặc in ra giấy.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Bình thường không có Triglycerid trong dịch chọc dò, khi xuất hiện thường hướng tới hiện tượng vỡ bạch mạch do giun chỉ.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top