✴️ Helicobacter Pylori Real-time PCR

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Phát hiện DNA đặc trưng của Helicobacter pylori từ mảnh sinh thiết dạ dày.

Nguyên lý:

Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật Real-time PCR.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh (và / hoặc sinh học phân tử/ sinh học / công nghệ sinh học).

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh (và / hoặc sinh học phân tử/ sinh học / công nghệ sinh học).

Phương tiện, hóa chất (Ví dụ hoặc tương đương):

Trang thiết bị:

Máy Real-time PCR và hệ thống máy vi tính.

Bộ lưu điện.

Tủ an toàn sinh học cấp 2 .

Máy ly tâm dùng cho tube 0,2ml.

Máy ly tâm > 12000 gpm / phút.

Máy ủ nhiệt.

Máy vortex.

Chày cối nghi n.

Tủ lạnh 2oC - 8oC.

Tủ âm sâu (-20oC) hoặc (-70oC).

Micropipettes các thể tích từ 5-1000µl.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm).

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần /1  năm).

Bệnh phẩm:

Mảnh sinh thiết dạ dày.

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm:

Lấy qua ống nội soi đường miệng.

Quan sát thấy ổ loét, lấy 4 mẫu (3 mẫu ở các góc tổn thương loét, lấy ở vùng mép (ranh giới) của tổn thương và một mảnh ở trung tâm) hoặc lấy các vị trí có tổn thương nghi ngờ do H. pylori (trợt, niêm mạc sần,...).

Dùng kim lấy máu chuyển bệnh phẩm từ kim sinh thiết vào lọ đựng bệnh phẩm.

Tiến hành kỹ thuật: 

Bộ sinh phẩm H. pylori Real-TM (Sacace –VD hoặc tương đương).

Thu nhận và xử lý mẫu.

Tách chiết DNA.

Thực hiện phản ứng real-time PCR.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Điều kiện của phản ứng:

Chứng dương có đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang màu JOE dương tính và đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang màu FAM âm tính. 

Chứng âm có đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang màu FAM dương tính, đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang màu JOE âm tính.

Phân tích mẫu:

Mẫu dương tính: Mẫu có đường biểu diễn dương tính rõ ràng với màu bắt đầu từ chu kỳ 36 trở về trước. 

Mẫu nghi ngờ: Mẫu có đường biểu diễn dương tính và bắt đầu từ sau chu kỳ 36, đề nghị lấy mẫu lại để thực hiện xét nghiệm.

Mẫu âm tính: Mẫu có đường biểu diễn âm tính, chứng nội phải dương tính.

In đồ thị kết quả.

 

NHỮNG SAI SÓT CẦN XỬ TRÍ

Nếu đường đồ thị huỳnh quang của mẫu xuất hiện ở ngoài chu kỳ thứ 40 thì phải cẩn thận kiểm tra và đánh giá lại mẫu.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top