✴️ Không cho phép làm xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu

Nội dung

Công văn nêu rõ: “Trong giai đoạn hiện nay các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, không xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu”.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông tin đến tất cả người bệnh - khách hàng được biết thông tin này và xin nhắc nhở mọi người rất cảnh giác trước các mời chào thực hiện xét nghiệm xét nghiệm dịch vụ liên quan COVID-19 trên các mạng xã hội hoặc mạng internet, vì đây là những thông tin không chính xác cho đến thời điểm này./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

return to top