✴️ Mycobacterium leprae PCR

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Phát hiện sự có mặt bộ gene của Mycobacterium leprae có trong bệnh phẩm.

Nguyên lý:    

Dựa trên nguyên lý kỹ thuật PCR.            

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị:

Tủ an toàn sinh học tối thiểu cấp 2.

Máy ủ nhiệt.

Máy ly tâm 25000 x g.

Máy ly tâm dùng cho tube 0,2 ml.

Máy vortex.

Máy chạy PCR.

Các loại pipet điều chỉnh được: 1000 µl, 200 µl, 100 µl, 10 µl.

Máy điện di.

Máy đọc ảnh gel.

Tủ lạnh thường.

Tủ âm sâu (-20°C).

Bộ lưu điện.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm).

Định mức sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho 2 mẫu/lần thực hiện (VD).

Ghi chú: 

Chi phí nội kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình nội kiểm (QC) là 1/10 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lượng ≥ 10 mẫu cho 1 lần tiến hành kỹ thuật).

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần / 1 năm).

Bệnh phẩm:

Các loại dịch tiết và mô sinh thiết.

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh (xem Phụ lục 3).

Tiến hành kỹ thuật:

Tách chiết DNA từ bệnh phẩm.

Pha hỗn hợp phản ứng PCR.

Chạy phản ứng PCR.

Điện di sản phẩm PCR.

Đọc kết quả.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phản ứng dương tính: Có vạch sản phẩm PCR tương ứng với cặp mồi.

Phản ứng âm tính: Không có vạch sản phẩm PCR tương ứng với cặp mồi.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Bệnh phẩm:

Phòng xét nghiệm sẽ yêu cầu lấy lại bệnh phẩm khi phát hiện bệnh phẩm lấy, vận chuyển, bảo quản không đúng qui định. Nếu lâm sàng vẫn yêu cầu, phòng xét nghiệm sẽ thông báo mức độ kém chính xác của kết quả xét nghiệm. 

Kỹ thuật:

Phản ứng dương tính giả: Do tạp nhiễm từ môi trường.

Phản ứng âm tính giả: Do phản ứng PCR bị ức chế.

Để hạn chế các hiện tượng trên phải tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top