✴️ Mycobacterium tuberculosis pyrazinamidase

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích

Phát hiện các chủng M. tuberculosis nhạy cảm với pyrazinamide.

Nguyên lý

Phát hiện enzym pyrazinamidase ở chủng M. tuberculosis bằng phản ứng tạo màu đỏ nâu từ sự kết hợp của pyrazinoic với sắt 2. Chủng M. tuberculosis có enzym pyrazinamidase sẽ nhạy cảm với pyrazinamide, chủng không có enzym pyrazinamidase sẽ đề kháng với pyrazinamide.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Tủ ấm.

Cân phân tích.

Tủ đổ môi trường.

Vortex.

Tủ lạnh.

Nồi hấp (khử nhiễm và hấp sạch).

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

* Ghi chú:

Chi phí nội kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình nội kiểm (QC) là 1/10 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lượng ≥ 10 mẫu cho 1 lần tiến hành kỹ thuật).

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Chủng vi khuẩn lao.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Chuẩn bị chủng vi khuẩn

Vi khuẩn lao thuần nhất.

Chuẩn bị môi trường PZA.

Chuẩn bị chứng dương (H37RV hoặc M. avium) và chứng âm ( M. bovis BCG) cho mỗi mẻ thử nghiệm.

Các bước.

Gặt nhiều khuẩn lạc vi khuẩn lao (ở các vị trí khác nhau của ống chủng).

Cho lên bề mặt của ống môi trường PZA.

Ủ ấm 37°C/ 4 ngày.

Pha dung dịch 1 % sắt II.

Nhỏ 1 ml dd 1% sắt II lên bề mặt ống PZA.

Đọc kết quả phản ứng sau 30 phút.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Dương tính: Xuất hiện băng màu hồng hoặc đỏ nâu: Kết luận: Nhạy cảm với PZA.

Âm tính: Không có băng màu: Kết luận: Kháng với PZA.

Không khẳng định được kết quả: làm lại thử nghiệm.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Chuẩn bị môi trường đảm bảo chất lượng, bảo quản môi trường ở nhiệt độ 2 - 8°C.

Chỉ chuẩn bị dung dịch Fe 1% vào ngày thứ 4, ủ ấm ống môi trường khi đọc kết quả thử nghiệm.

Chỉ sử dụng Fe II làm thử nghiệm. Nếu Fe III sẽ không cho phản ứng tạo màu.

Dùng nền đen để so màu sẽ tạo sự tương phản tốt.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top