✴️ Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích 

Phát hiện ký sinh trùng sốt rét trong máu.

Nguyên lý

Nhận định ký sinh trùng sốt rét trong máu nhuộm Giemsa dựa trên hình thể, cấu tạo, kích thước và tính chất bắt màu.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh – Ký sinh trùng.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh – Ký sinh trùng.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Kính hiển vi.

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Đồng hồ bấm giờ.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

* Ghi chú: 

Chi phí nội kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình nội kiểm (QC) là 1/10 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lượng ≥ 10 mẫu cho 1 lần tiến hành kỹ thuật).

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).

BỆNH PHẨM

Máu toàn phần có chống đông.

PHIẾU XÉT NGHIỆM

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (xem Phụ lục 4).

Tiến hành kỹ thuật

Làm tiêu tiêu bản giọt máu đặc và giọt máu đàn để khô.

Cố định giọt máu đàn bằng cồn 96°.

Pha dung dịch Giemsa cốt với dung dịch đệm nồng độ 10%.

Nhuộm lam với dung dịch Giemsa đã pha để 10 phút.

Rửa nước, để khô.

Quan sát kính hiển vi vật kính 100X.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Dương tính  

Có 4 loài ký sinh trùng sốt rét gây bệnh cho người.

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale.

Các thể gặp khi xét nghiệm máu.

Plasmodium falciparum: Thể tư dưỡng, thể giao bào ở máu ngoại vi, hiếm gặp thể phân liệt.

Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale: Cả 3 thể: thể tư dưỡng, thể phân liệt, thể giao bào ở máu ngoại vi. Đánh giá mức độ nhiễm KSTSR ở giọt máu đặc theo 4 mức độ.

1 - 10 KST / 100 vi trường:         (+).

11 - 100 KST / 100 vi trường:    (++).

1 - 10 KST / 1 vi trường:          (+++).

>  10 KST / 1 vi trường:          (++++).

Âm tính

Không tìm thấy ký sinh trùng sốt rét.  

  

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót

Giọt máu đặc bị bong sau khi nhuộm do lấy máu quá nhiều hoặc khi rửa dưới vòi nước chảy mạnh.

Xử trí

Lấy máu vừa phải, rửa dưới vòi nước chảy nhẹ hoặc đưa vào trong chậu rửa.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top