Hướng dẫn điều trị suy gan cấp (tài liệu dịch)

Nội dung

 

Suy gian cấp (ALF) là 1 tình trạng hiếm gặp cấp tính, và có thể hồi phục nếu không sẽ dấn dễn suy gan nặng và lâm sàng xấu đi nhanh chóng ở bệnh nhân chưa có bệnh gan trước đó. Vì hiếm nên, các nghiên cứu đã công bố bị giới hạn vì chỉ thực hiện các nghiên cứ thuần tập tiến cứu và hồi cứu thiếu các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng. Hướng dẫn hiện tại đại diện cho cách tiếp cận được đề xuất để chẩn đoán, điều trị và quản lý ALF và đạị diện cho Khuyến cáo của hội tiêu hóa Hoa Kỳ. Các chứng cứ khoa học đã được xem xét bằng cách sử dụng các quy trình đánh giá xếp loại khuyến cáo và quá trình đánh giá này nhằm xây dựng các khuyến cáo. Khi không có bằng chứng chắc chắn, các khuyến nghị của chuyên gia sẽ được tóm tắt thành các điểm chính . Xem xét các sự đa dạng của các biểu hiện lâm sàng của ALF, mà từ đó đưa ra hướng điều trị cá thể hóa trên từng bệnh nhân.

 

 

Hướng dẫn điều trị suy gan cấp (Bản dịch của BS. Tà Yên Đông)

 

return to top