✴️ Dengue virus NS1Ag miễn dịch bán tự động

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích

Phát hiện kháng nguyên NS1 của virus Dengue trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương của người.  

Nguyên lý

Dựa trên nguyên lý kỹ thuật ELISA (miễn dịch gắn enzym) gián tiếp (VD).

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất (Ví dụ hoặc tương đương)

Trang thiết bị

Dàn máy ELISA 

Máy ly tâm

Tủ lạnh 40C – 80C

Tủ âm sâu (-200C) hoặc (-700C) (nếu có)

Các pipet đơn kênh thể tích từ 10µl đến 1000µl .

Micropipette

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kim cho quy trình k thut được tính c th theo Chương trình ngoi kim (EQAS) là 1/50 tng chi phí dng c, hóa cht, vt tư tiêu hao (vi s ln ngoi kim trung bình 3 ln/1 năm).

Bệnh phẩm

Huyết thanh hoặc huyết tương. 

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục).

Tiến hành kỹ thuật

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Điều kiện của phản ứng

Chứng ngưỡng: OD > 0,2. 

Chứng âm: Tỷ số OD chứng âm/OD chứng ngưỡng < 0,4. 

Chứng dương: Tỷ số OD chứng dương/OD chứng ngưỡng > 1,5

Nếu một trong các điều kiện trên không đạt, phải chạy lại xét nghiệm

Tính giá trị ngưỡng:

Cut-off  (CO) = Giá trị trung bình của các cut-off          

Tính tỷ số mẫu: 

Tỷ số mẫu = giá trị OD của mẫu/OD của ngưỡng

Diễn giải kết quả

Dương tính: khi tỷ số mẫu > 1

Nghi ngờ: nếu 0,5 ≤ tỷ số mẫu < 1 → cần xét nghiệm lại.

Âm tính: khi tỷ số mẫu < 0,5

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do: 

Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn. 

Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh/ huyết tương có nồng độ kháng thể cao.

Dung dịch cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxid hoá (thuốc tẩy, ion kim loại v.v…) 

Dung dịch dừng phản ứng bị nhiễm bẩn.

Xử trí 

Tuân thủ đúng các bước qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn về độ ổn định hóa chất xét nghiệm trong bộ sinh phẩm sử dụng.

Kiểm tra và vệ sinh máy rửa thường xuyên trước và sau khi làm xét nghiệm.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top