✴️ Hantavirus PCR

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Phát hiện sự có mặt bộ gen của virus Hanta có trong bệnh phẩm.

Nguyên lý:

Dựa trên nguyên lý kỹ thuật PCR.          

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh (và / hoặc sinh học phân tử / sinh học/công nghệ sinh học).

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh (và / hoặc sinh học phân tử / sinh học / công nghệ sinh học).

Phương tiện, hóa chất:

Trang thiết bị:

Tủ an toàn sinh học tối thiểu cấp 2.

Máy ủ nhiệt.

Máy ly tâm > 12000 gpm / phút.

Máy ly tâm dùng cho tube 0,2 ml.

Máy vortex.

Máy chạy PCR.

Các loại Micropipette đi u chỉnh được: 1000 µl, 200 µl, 100 µl, 10 µl.

Máy điện di.

Máy đọc ảnh gel     .

Lò vi sóng.

Tủ lạnh thường.

Tủ âm sâu (20oC) hoặc (-70oC) (nếu có).

Bộ lưu điện.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm):

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần / 1 năm).

Bệnh phẩm:

Huyết thanh hoặc huyết tương.

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh.

Tiến hành kỹ thuật:

Tách chiết DNA từ bệnh phẩm.

Pha hỗn hợp phản ứng PCR.

Chạy phản ứng PCR.

Điện di sản phẩm PCR.

Đọc kết quả.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phản ứng dương tính khi có sản phẩm PCR là một băng đặc hiệu duy nhất, rõ nét, không bị đứt gẫy và có kích thước tương ứng với đoạn gen đích cần khuếch đại.

Phản ứng âm tính nếu không có vạch sản phẩm PCR có kích thước tương ứng với đoạn gen đích cần khuếch đại.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Phản ứng dương tính giả: do tạp nhiễm từ môi trường.

Phản ứng âm tính giả: do phản ứng PCR bị ức chế.

Để hạn chế các hiện tượng trên phải tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top