✴️ Virus giải trình tự gen

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Định danh virus bằng kỹ thuật xác định trình tự nucleotide của gen đặc trưng.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện: Người thực hiện đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh hoặc chuyên ngành tương đương (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).   

Phương tiện, hóa chất

Trang thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp 2 

Tủ thao tác PCR (PCR Workstation)

Máy PCR 

Hệ thống điện di

Máy giải trình tự gen

Máy ly tâm 25000 x g

Máy ủ nhiệt

Máy vortex

Pipette

Tủ đông sâu (-20oCvà -70oC)

Máy vi tính và phần mềm phân tích trình tự

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Bệnh  phẩm

Bệnh phẩm cơ thể có chứa căn nguyên virus nghi ngờ

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh .

Tiến hành kỹ thuật

Tách chiết DNA/RNA tổng số

Thực hiện PCR

Điện di kiểm tra sản phẩm

Giải trình tự gen

 Kiểm tra và so sánh trình tự gen trên ngân hàng dữ liệu gen quốc tế

Thời gian thực hiện

2 - 5 ngày

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Sản phẩm  PCR phải có một băng đặc hiệu duy nhất, rõ nét và không bị đứt gẫy. Trình tự ADN của gen đích không bị nhiễu và phải có độ tương đồng ≥ 90 % mới có thể kết luận được.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Trong trường hợp không có sản phẩm PCR, cần phải kiểm tra lại quá trình tách chiết DNA tổng số, chất lượng của primers và master mix, và thực hiện lại toàn bộ xét nghiệm.

Nếu trình tự DNA bị nhiễu cần phải kiểm tra lại độ đặc hiệu của sản phẩm PCR hoặc quá trình chạy PCR sequencing bị nhiễm chéo.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top