✴️ Xác định kháng nguyên JKb của nhóm máu KIDD (Kỹ thuật ống nghiệm)

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Kỹ thuật xác định kháng nguyên Jkb của hệ nhóm máu Kidd được dựa nguyên lý của phản ứng ngưng kết. Anti Jkb loại IgM sẽ gây ngưng kết trực tiếp hồng cầu của những cá thể mang kháng nguyên Jkb.

 

CHỈ ĐỊNH

Xác định kháng nguyên Jkb của hệ Kidd: Được chỉ định giống như chỉ định xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng trung học.

Phương tiện – Hóa chất:

Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao:

Giống như trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao của quy trình xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

Thuốc thử và hoá chất:

Thuốc thử anti Jkb loại IgM;

Nước muối sinh lý 0,9%;

Nước cất…

Mẫu máu để xác định kháng nguyên Jkb của hệ Kidd.

Gồm một ống máu tĩnh mạch đã được chống đông bằng EDTA: 2 ml.

Thời gian làm xét nghiệm: 

60 phút.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm, trang thiết bị trước khi làm xét nghiệm. Trên ống nghiệm được đánh số hoặc ghi nhãn đầy đủ thông tin của người cần xác định kháng nguyên Jkb.

Nhận mẫu máu và phiếu yêu cầu xác định kháng nguyên Jkb, kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên mẫu máu cần xác định kháng nguyên Jkb với phiếu yêu cầu xét nghiệm. Kiểm tra về số lượng và chất lượng mẫu máu.

Tiến hành xác định kháng nguyên Jkb của hệ nhóm máu Kidd.

Được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng anti Jkb loại IgM, các bước tiến hành tương tự với các bước xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phản ứng ngưng kết:

Có kháng nguyên Jkb trên bề mặt hồng cầu.

Phản ứng không ngưng kết:

Không có kháng nguyên Jkb trên hồng cầu.

Những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm:

Giống như những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

 

Tài liệu tham khảo:

Geoff Daniels and Imelda Bromilow (2009), Essential Guide to Blood Groups, Blackwell.

Hướng dẫn sử dụng anti JKb loại IgM.

Thông tư 26/2013/TT - BYT đã được ban hành ngày 16/9/2013 về Hướng dẫn hoạt động truyền máu.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top