✴️ MTB (Mycobacterium Tuberculosis) kháng thuốc mic trên môi trường lỏng

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:     

Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Bedaquiline, và 11 thuốc lao bao gồm nhóm thuốc lao hàng 1 (Isoniazid, Rifampicin và Ethambutol), các thuốc nhóm Fluoroquinolones (Ofloxacin, Levofloxacin và Moxifloxacin), nhóm thuốc tiêm hàng 2 (Amikacin, Kanamycin, Capreomycin) và các thuốc chống lao nhóm 5 (Linezolid, Clofazimine) với Mycobacterium tuberculosis. trên môi trường lỏng

Nguyên lý:

Huyền dịch vi khuẩn được cấy vào môi trường không thuốc và môi trường chứa thuốc kháng sinh theo các nồng độ khác nhau. Xác định môi trường có nồng độ thuốc kháng sinh thấp nhất mà vi khuẩn không mọc, đây chính là nồng độ ức chế tối thiếu (MIC) của thuốc với vi khuẩn.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Người thực hiện đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh.

Phương tiện, hóa chất (Ví dụ hoặc tương đương):

Trang thiết bị:

Tủ an toàn sinh học cấp 2A.

Tủ ấm.

Tủ lạnh.

Tủ âm sâu.

Máy Vortex.

Máy đo độ đục.

Nồi hấp tiệt trùng.

pipet tự động 200ul, 1000ul.

Pipet tự động đa kênh (2-200ul).

Pipet aid (Thiết bị hỗ trợ hút pipet).

Kính đảo ngược chi u ánh sáng.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm):

Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/10 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm 1 lần /năm từ PXN chuẩn quốc tế 35,000đ / xét nghiệm)

Bệnh phẩm:

Chủng M.tuberculosis thuần, tuổi chủng từ 21 ngày đến 28 ngày. 

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị đĩa môi trường:

Chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn.

Cấy huyền dịch vi khuẩn vào đĩa môi trường.

 

DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Đọc kết quả Kháng sinh đồ ngày thứ 10. Nếu kết quả chưa rõ ràng, đọc kết luận ngày thứ 14. 

Bước 1: Đặt đĩa môi trường lên kính đảo chiều. Đầu tiên kiểm tra giếng chứng dương, giếng chứng âm, (giếng chứng dương phải có vi khuẩn mọc, giếng chứng âm phải không có vi khuẩn mọc). Sau đó đọc kết quả ở các giếng kháng sinh từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Ghi nhận các giếng có vi khuẩn mọc và tích dấu X vào ô tương ứng trong bảng dưới: (Trong quá trình đọc, so sánh với giếng chứng dương và chứng âm). 

 

SƠ ĐỒ ĐỌC KẾT QUẢ KHÁNG SINH ĐỒ TRÊN MÔI TRƯỜNG LỎNG

Bước 2: Kết luận kết quả MIC của mỗi loại kháng sinh vào file dưới. Ghi nhận kết quả MIC nồng độ thấp nhất mà vi khuẩn không mọc được. Nếu ở nồng độ thấp nhất mà vi khuẩn không mọc thì ghi nhận kết quả MIC < giá trị đó. Nếu nồng độ cao nhất mà vi khuẩn vẫn còn mọc thì ghi nhận MIC > giá trị đó.

Chú ý: Ví dụ trong dãy nồng độ của Bedaquiline, vi khuẩn mọc ở các giếng có nồng độ kháng sinh 0.008, 0.015, 0.03 ug / ml. Giếng 0.06 ug / ml vi khuẩn không mọc. Nhưng giếng 0.12 ug / ml vi khuẩn lại mọc. Và các giếng tiếp theo 0.25, 0.5, 1,2 ug / ml vi khuẩn không mọc. Hiện tượng này gọi là “bỏ giếng” 0.06 ug / ml. Khi đó, ta ghi nhận giá trị MIC là 0.25 ug / ml.

 

SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót:

Pha huyền dịch vi khuẩn loãng hoặc đặc.

Bảo quản môi trường không đúng.

Nhiễm chéo trong quá trình thao tác kỹ thuật.

Thực hành không an toàn.

Xử lý:

Tuân theo nghiêm ngặt quy trình.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top