21 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, trong đó quy định 21 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

return to top