Đăng nhập

Công nghệ thông tin

PHẦN MỀM KHAI BÁO Y TẾ - SẢN PHẨM CỦA PHÒNG CNTT BV
PHẦN MỀM KHAI BÁO Y TẾ - SẢN PHẨM CỦA PHÒNG CNTT BV
17 Tháng 04, 2020
Nhờ sản phẩm khai báo y tế mà việc phòng chống dịch COVID-19 đã trở nên dễ dàng hơn
Đọc thêm
Chức năng và nhiệm vụ
Chức năng và nhiệm vụ
05 Tháng 12, 2016
Phòng Công nghệ thông tin chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Bệnh viện về hoạt động Công nghệ thông tin trong Bệnh viện.
Đọc thêm