Đăng nhập

Nội soi

NGUY HIỂM CỦA DỊ VẬT THỰC QUẢN
NGUY HIỂM CỦA DỊ VẬT THỰC QUẢN
28 Tháng 02, 2020
Ngày 25/2, bệnh nhân năm 55 tuổi sau khi ăn đã xuất hiện cảm giác đau và nuốt vướng, vì một mảnh xương gần 3cm
Đọc thêm