Đăng nhập

Thông báo mời thầu " mua sắm trực tiếp vắc xin dịch vụ năm 2019"

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kính mời nhà thầu tham dự gói thầu "Mua sắm trực tiếp vắc xin dịch vụ 2019" theo danh sách đính kèm