Đăng nhập

Tờ Trình: " V/v xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá chỉ dịnh thầu" Bổ sung.

- Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá chỉ dịnh thầu: Khoa Khám Bệnh Phòng khám yêu cầu, Khoa Cơ Xương Khớp, Khoa nội tiết, Tổ thu viện phí, Phòng soi đáy mắt, Nhà chứa rác

STT Ký hiệu Ngày Trích yêu Loại Nơi Ban Hành
1   04/07/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Khoa Cơ Xương - Tổ Thu Viện Phí - Phòng Soi Đáy Mắt - Khoa Nội Tiết  TỜ TRÌNH HCQT
2   04/07/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Khoa Khám Bệnh - Phòng Khám Yêu Cầu.  TỜ TRÌNH HCQT
3   04/07/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Nhà Chứa Rác.  TỜ TRÌNH HCQT