Quy trình khám bệnh

QUY TRÌNH KHAI BÁO Y TẾ KHI KHÁM CHỮA BỆNH TRONG MÙA DỊCH COVID-19
QUY TRÌNH KHAI BÁO Y TẾ KHI KHÁM CHỮA BỆNH TRONG MÙA DỊCH COVID-19
03 Tháng 04, 2020
Trong thời gian có dịch COVID-19, tất cả các trường hợp khám chữa bệnh và thăm nuôi bệnh đều cần: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế và thường xuyên vệ sinh tay
Đọc thêm