Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU

V/v mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ giặt đồ thuộc dự toán gói thầu "Giặt đồ vải bệnh viện năm 2018" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 9h00 , ngày 29 tháng 01 năm 2018 đến 10h00 ngày 08 tháng 02 năm 2018 (trong giờ hành chính)
- Thời gian đấu thầu: 10h00, ngày 08 tháng 02 năm 2018