Đăng nhập

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CME VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Chương trình đào tạo có cấp CME do Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hồ Chí Minh cấp

Ngày 3 tháng 04 năm 2019

Hội trường A - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, lầu 5 khu A

Thời gian

Nội dung chương trình

Phụ trách

13h00 – 13h15

Khai mạc chương trình

Ban Giám Đốc Bệnh Viện

13h15 – 14h15

Chất lượng Bệnh Viện và KSNK. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến KSNK và cách áp dụng

PGS.TS Lê Thị Anh Thư – Chủ tịch Hội KSNK TPHCM.

14h45 – 15h00

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm công ty Johnson & Johnson.

Công ty TNHH Johnson & Johnson VN.

15h00 – 16h00

Kiểm soát nhiễm khuẩn khi có dịch bệnh

PGS.TS Lê Thị Anh Thư – Chủ tịch Hội KSNK TPHCM.

16h  _ 16g15

VST TT3916/BYT

BS CKII Nguyễn Lan Phượng

16h15 – 16h30

Thảo luận

 

 

Tải về toàn bộ thông báo tại đây.