bệnh viện nguyễn tri phương

TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG CÙNG HƯỚNG VỀ ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM

Nhóm từ thiện "Chia sẻ - Sharing của Bà Mai Thị Hạnh , Phu Nhân Nguyên Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang" đã ủng hộ 660.000.0000đ cho hoạt động phòng chống COVID-19 về quỹ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Dưới đây chúng tôi xin đưa liệt kê những khoản quyên góp mà BV đã nhận được thông qua Nhóm từ thiện "Chia sẻ - Sharing của Bà Mai Thị Hạnh , Phu Nhân Nguyên Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang"

Xin trân trọng biết ơn từng sự đóng góp quý báu!