Đăng nhập

Phác đồ điều trị ngoại khoa

- Phác đồ điều trị ngoại khoa: "Chấn Thương Chỉnh Hình, Gây Mệ Hồi Sức, Mắt, Ngoại Niệu, Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiêu Hóa, Phụ Sản.

DOWNLOAD: Click here