Đăng nhập

Thông báo "Mời thầu mua sắm trực tiếp thuốc tân dược 2018"

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kính mời nhà thầu tham dự gói thầu: - Mua sắm thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị không có trong kết quả thầu và phát sinh năm 2017 - 2018 - Mua sắm thuốc generic không có trong kết quả thầu và phát sinh năm 2017 - 2018

DOWNLOAD

Thông báo mời thầu tải file tại đây