Đăng nhập

Khoa Chấn Thương Chỉnh Hỉnh đã đào tạo tay nghề cho nhiều BS nước ngoài

Công tác đào tạo luôn là điểm sáng tại khoa Chấn Thương Chỉnh Hình - BV NTP.

Danh sách các học viên nước ngoài tham gia học tay nghề tại BV Nguyễn Tri Phương ngày càng dài ra, và cũng là niềm tự hào không chỉ của Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình mà còn là niềm tự hào của bệnh viện Nguyễn Tri Phương khi là nơi được bạn bè quốc tế tin cậy. 

1. Sholahuddin Rhatomy (Tomi)– Maret 2013

2. Azeta Arif (Zeta)– Juli 2013

3. Masri Sihombing (Masri)- Agustus 2014

4. Aris Handoko (Aris)– Mei 2014

5. Moch. Nagieb (Nagib) – Juni 2014

6. Robin Novriansyah (Robin)– November 2014

7. Thurman H Silalahi (Turman) – Agustus 2015

8. Jeffry Andrianus (Jefri) – Mei 2016

9. Nanang H ari Wibowo (Nanang) – September 2016

10. Ricky Edwin Pandapotan Hutapea (Ricky) – Januari 2017

11. Krisna Yuarno Phatama, (Krisna) - Maret 2017

12. Gazali Said (Gazali) – Juli 2017

13. Jachja Achmad (Jahya)– Januari 2018

14. Noha Roshadiansyah (Noha) - Maret 2018

15. Adi Surya Rinartha (Adi) – April 2018

16. Subhan Thaib (Suban) - April 2018

17. Erwin Saspraditya (Erwin) – Juli 2018