Đăng nhập

Khám bệnh từ thiện

Căn cứ Công văn số 17/KH-BDT ngày 13/03/2015 của Ban dân tộc thành phố về việc Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện. Ngày 20/08/2015, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai thực hiện việc khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã An Phú Tây, Bình Chánh.