Đăng nhập

Quy trình nội soi - BV Nguyễn Tri Phương

--30/11/2018-- hướng dẫn về các quy trình nội soi được áp dụng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Quy trình kỹ thuật nội soi tiêu hóa bao gồm 42 kỹ thuật với 200 trang, được ban hành để giúp quản lý quy trình cũng như đảm bảo an toàn người bệnh trong các thủ thuật nội soi.

Xem toàn bộ xem quy trình tại đây.