Đăng nhập

Bảng giá viện phí

THÔNG TƯ 02/2017/TT-BYT
THÔNG TƯ 02/2017/TT-BYT
02 Tháng 12, 2018
Quy định mức giá tối đa khung giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.
Đọc thêm
THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT
THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT
10 Tháng 11, 2018
Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Đọc thêm