Đăng nhập

Thành lập câu lạc bộ Thiền bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Với mong muốn mỗi nhân viên y tế sẽ luôn tìm được sự cân bằng trong công việc vốn vẫn còn đang nhiều áp lực, Đoàn thanh niên BV rất mong muốn hoạt động THIỀN sẽ đem lại nhiều thay đổi tích cực cho mỗi nhân viên y tế của BV

Căn cứ nhu cầu về rèn luyện thể chất và tâm lý của nhân viên y tế;

Tham khảo từ Nghiên cứu “Giảm Những Vấn Đề Sức Khỏe Tâm Trí Trong Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nhân Viên Y Tế (NVYT) tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới” phối hợp giữa Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới;

Căn cứ thành công của hoạt động tập Yoga của bệnh viện;

Học tập từ mô hình Phòng thư giãn tại BV Bệnh Nhiệt đới,

Ban Chấp Hành Đoàn Bệnh viện xây dựng câu lạc bộ Thiền cho nhân viên bệnh viện như sau:

Mục đích, vai trò của Thành lập Câu Lạc Bộ Thiền

  • Nâng cao sức khỏe của cán bộ - công nhân viên bệnh viện
  • Tạo sân chơi giao lưu của các cá nhân yêu thích bộ môn Thiền
  • Giảm áp lực của công việc cho cán bộ - công nhân viên bệnh viện, nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc bênh nhân.

Nội dung

  • Thành lập câu lạc bộ Thiền Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với số lượng nòng cốt 20 người (có danh sách đính kèm)
  • Đề xuất trưởng Ban – phụ trách câu lạc bộ :  Bác sĩ Cao Văn Hội – Phó khoa Hô Hấp, với vai trò hỗ trợ, dẫn dắt cho những thành viên mới tham gia khi câu lạc bộ đã đi vào hoạt động ổn định.

Cơ sở vật chất

  • Nhóm tập Yoga và Câu lạc bộ Thiền sẽ dùng chung 01 phòng chức năng
  • Phòng chức năng sử dụng là phòng cạnh hội trường A được công ty SSI trao tặng