Đăng nhập

Chẩn đoán hình ảnh

VAI TRÒ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) TRONG BỆNH LÝ PARKINSON
VAI TRÒ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ  (MRI) TRONG BỆNH LÝ PARKINSON
19 Tháng 12, 2018
--19/12/2018-- trả lời câu hỏi của bạn đọc về bệnh lý Parkinson và một số tiến bộ trong điều trị bệnh lý này tại BV.NTP
Đọc thêm