Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là chăm sóc sức khỏe của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, xứng đáng với vai trò của bệnh viện loại I của thành phố.

Tầm nhìn phát triển của Bệnh viện là hướng đến những chuyên khoa sâu như ghép tạng, đặt điện cực não...giúp giải quyết những bệnh khó; đồng thời kết hợp với nhiều nguồn lực quốc tế để không ngừng nâng cao chất lượng của đơn vị sánh tầm với các quốc gia phát triển trong khu vực châu Á.