Thông báo tạm ngưng khám ngoài giờ ngày thứ 7

Nội dung

Căn cứ những phức tạp trong diễn biến dịch bệnh Covid;

 

Căn cứ và tình hình thực tế của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và những thay đổi sắp đến trong công năng hoạt động;

 

Nhằm tập trung nguồn lực cho những công tác phòng chống dịch bệnh cần thiết,

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kính báo sẽ NGƯNG khám bệnh ngày thứ 7 cho đến khi có thông báo mới, bắt đầu áp dụng từ 17/7/2021.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong cao điểm chống dịch - kính mong mọi người cùng tuân thủ 5K và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

 

Xin kính báo và rất xin lỗi vì những bất tiện này!

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top