Thông báo tạm ngưng khám ngoài giờ ngày thứ 7

Nội dung

Căn cứ những phức tạp trong diễn biến dịch bệnh Covid;

 

Căn cứ và tình hình thực tế của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và những thay đổi sắp đến trong công năng hoạt động;

 

Nhằm tập trung nguồn lực cho những công tác phòng chống dịch bệnh cần thiết,

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kính báo sẽ NGƯNG khám bệnh ngày thứ 7 cho đến khi có thông báo mới, bắt đầu áp dụng từ 17/7/2021.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong cao điểm chống dịch - kính mong mọi người cùng tuân thủ 5K và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

 

Xin kính báo và rất xin lỗi vì những bất tiện này!

 

return to top